ศอ.บต.ร่วมหารือสำนักงาน กพ. ปรับปรุงหลักสูตร สปชต. เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการควบคู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศอ.บต.ร่วมหารือสำนักงาน กพ. ปรับปรุงหลักสูตร สปชต. เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการควบคู่ก…

Read More

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะบุโหลน (มีคลิป)

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใ…

Read More

ศรีสะเกษ ผู้ใจบุญทุ่มเงินกว่า 3 แสนบาทหนุนการศึกษามอบอาคารเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ่งอรุณ

ศรีสะเกษ ผู้ใจบุญทุ่มเงินกว่า 3 แสนบาทหนุนการศึกษามอบอาคารเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ…

Read More

ศอ.บต. เตรียมจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์มวลชน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ศอ.บต. เตรียมจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์มวลชน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เมืองต้นแบบอุตสาหกรร…

Read More