นิพนธ์ ขึ้นเหนือ ให้กำลังใจศูนย์ลูกหญิงอ.แม่สาย จ.เชียงราย ครบรอบ 30 ปี ดูแลกลุ่มเปราะบาง/ขาดโอกาสทางสังคม พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกิน และกลุ่มชาติพันธุ์

นิพนธ์ ขึ้นเหนือ ให้กำลังใจศูนย์ลูกหญิงอ.แม่สาย จ.เชียงราย ครบรอบ 30 ปี ดูแลกลุ่มเปราะบาง/…

Read More

ศรีสะเกษ ชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดีมอบทุนการศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านม่วง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก น.ร.ที่ขาดแคลน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดีมอบทุนการศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านม่วง เพ…

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวง…

Read More

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุก…

Read More