ศรีสะเกษ ชาวเบญจลักษ์นับพันรวมพลังปกป้องสถาบัน ใส่เสื้อเหลืองชูธงปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ชาวเบญจลักษ์นับพันรวมพลังปกป้องสถาบัน ใส่เสื้อเหลืองชูธงปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พร…

Read More

ศรีสะเกษ ชาวศรีรัตนะร่วมใจ ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตักบาตร ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ชาวศรีรัตนะร่วมใจ ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตักบาตร ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน     เม…

Read More

นิพนธ์ ร่วมถกวง “กระจายอำนาจกับสังคมไทยในอนาคต” เชื่อมั่น ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็งและพัฒนา แนะอปท.เร่งปรับตัวให้สอดรับสถานการณ์อนาคตรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมโชว์ศักยภาพผ่านจังหวัดจัดการตนเองนำร่องในอนาคต

นิพนธ์ ร่วมถกวง “กระจายอำนาจกับสังคมไทยในอนาคต” เชื่อมั่น ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เ…

Read More