ศอ.บต. ผลักดันการแปรรูปไก่ฮาลาลเพื่อการส่งออก ให้เป็น “ ศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาลเพื่อโลกมุสลิม” พร้อมรองรับการสร้างอาชีพในพื้นที่

ศอ.บต. ผลักดันการแปรรูปไก่ฮาลาลเพื่อการส่งออก ให้เป็น “ ศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาลเพื่อโลกมุส…

Read More

จากปัญหาการไร้สัญชาติ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการแจ้งเกิด รวมถึงมีฐานะยากจน การเดินทางมีความยากลำบาก และการขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร

จากปัญหาการไร้สัญชาติ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญ…

Read More

ผู้แทนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศอ.บต. สร้างความร่วมมือพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจกรรมและโครงการต่อการพัฒนาพื้นที่

ผู้แทนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศอ.บต. สร้างความร่วมมือพร้อมแล…

Read More

พิษณุโลก การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี 2563” (มีคลิป)

พิษณุโลก การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใ…

Read More

เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิท…

Read More