กกต.พิษณุโลก ร่วมกับ อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ให้ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก และ ส.อบจ.พิษณุโลก

กกต.พิษณุโลก ร่วมกับ อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ…

Read More

กฟผ. ลุยโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดแห่งแรกในประเทศไทย เตรียมพร้อมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดกลางปี 64

กฟผ. ลุยโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดเขื่อนสิรินธร เตรียมจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์กลาง…

Read More

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย หารือแนวทาง การพัฒนาพื้นที่ จชต. ในทุกมิติ

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย หารือแนวทาง …

Read More

ศอ.บต. หารือทุกส่วนราชการ เตรียมนำพาหนะคนไทยกลับเข้าประเทศไทย เหตุสถานการณ์ COVID 19 ระบาดอย่างต่อในประเทศมาเลเซีย

ศอ.บต. หารือทุกส่วนราชการ เตรียมนำพาหนะคนไทยกลับเข้าประเทศไทย เหตุสถานการณ์ COVID 19 ระบาด…

Read More