โครงการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์) และสำรวจสถานะข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

โครงการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์) และสำรวจสถานะข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงข้อม…

Read More

HUG PROJECT ร่วมกับ บก.ปคม. กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาและเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้’’เรื่องการป้องกันตัวเองและภัยออนไลน์และต่อต้านการค้ามนุษย์’ให้กับนักเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โดยผ่านอาจารย์ที่เป็นล่ามภาษามือสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก

HUG PROJECT ร่วมกับ บก.ปคม. กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาและเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้’’เรื่องการป…

Read More

ศรีสะเกษ คณะก้าวหน้าบุกการเมืองท้องถิ่นอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนนำทีมคนรุ่นใหม่แห่สมัคร ส.อบจ. 4 เขตเลือกตั้ง

ศรีสะเกษ คณะก้าวหน้าบุกการเมืองท้องถิ่นอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนนำทีมคนรุ่นใหม่แห่สมัคร ส…

Read More

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสำนึกในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชา…

Read More

สตูล เริ่มแล้วปล่อยจิตอาสาหัวใจสีเขียว 600 คนลงเกาะเก็บขยะ สร้างพื้นที่สะอาดในฝั่งอันดามัน (มีคลิป)

สตูล เริ่มแล้วปล่อยจิตอาสาหัวใจสีเขียว 600 คนลงเกาะเก็บขยะ สร้างพื้นที่สะอาดในฝั่งอันดามัน…

Read More