พิษณุโลกบรรยากาศการเลือกผู้สมัครนายกอบจและสมาชิกจังหวัดพิษณุโลกบึงราชนก

พิษณุโลกบรรยากาศการเลือกผู้สมัครนายกอบจและสมาชิกจังหวัดพิษณุโลกบึงราชนก   ปรีชา นุตจร…

Read More

นิพนธ์ ผลักดัน นำที่สาธารณะจัดระเบียบค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนช่วง COVID-19

นิพนธ์ ผลักดัน นำที่สาธารณะจัดระเบียบค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนช่วง CO…

Read More

!!! จ.สุโขทัย – สมัครนายก อบจ.สุโขทัย และสมาชิกสภา อบจ. สุโขทัย วันแรก ! ลูกทีมแห่ให้กำลังใจแน่น !

!!! จ.สุโขทัย – สมัครนายก อบจ.สุโขทัย และสมาชิกสภา อบจ. สุโขทัย วันแรก ! ลูกทีมแห่ให…

Read More