อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเร่งขุดเจาะบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเร่งขุดเจาะบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอน…

Read More

สตูล นพค.45 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี หน่วยพร้อมรำลึก พระคุณต่อทหารกล้าที่สร้างคุณต่อแผ่นดิน (มีคลิป)

สตูล นพค.45 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี หน่วยพร้อมรำลึก พระคุณต่อทหารกล้าที่ส…

Read More

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.ประชาชาติ พร้อมฝ่ายค้านแถลงปัญหาใหญ่อยู่ที่นายกฯ และ รธน. ใช้ตำรวจรักษาอำนาจ หวังเห็นความจริงใจประชุมสภาฯแก้ปัญหา (มีคลิป)

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.ประชาชาติ พร้อมฝ่ายค้านแถลงปัญหาใหญ่อยู่ที่นายกฯ และ รธน. ใช้ตำรวจรั…

Read More

รองผบช.ภ.5 ร่วมพิธีทอดมหากฐินครอบครัวสามัคคี เชียงใหม่ – อ่างทอง บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและปรับภูมิทัศน์ วัดใหม่มงคลชัย ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ยอดปัจจัยร่วมกันจำนวนกว่า 482,330.75 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์)

รองผบช.ภ.5 ร่วมพิธีทอดมหากฐินครอบครัวสามัคคี เชียงใหม่ – อ่างทอง บูรณปฏิสังขรณ์เสนาส…

Read More

ศรีสะเกษ ดร.พระมหาเฉลิมชัยนำชาวพุทธฝ่าสายฝนทอดกฐินสร้างศาลาการเปรียญได้เงินกว่า 9 ล้านบาท ชื่นชมประธานบริษัทใจบุญหักเงินรายได้ 5 เปอร์เซ็นต์มาใช้ในการทำนุบำรุงศาสนา (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ดร.พระมหาเฉลิมชัยนำชาวพุทธฝ่าสายฝนทอดกฐินสร้างศาลาการเปรียญได้เงินกว่า 9 ล้านบาท …

Read More