รองนายกฯประวิตร พอใจ ความก้าวหน้างานพัฒนาและความมั่นคง จชต. พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนสนับสนุนการทำงาน ศอ.บต. ให้พี่น้องปชช.ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

รองนายกฯประวิตร พอใจ ความก้าวหน้างานพัฒนาและความมั่นคง จชต. พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนสนับสนุน…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ปัจจุบันมีรายได้มีอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้…

Read More

พิธี ทำบุญและมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (มีคลิป)

พิธี ทำบุญและมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ     !!…

Read More