สตูล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคต ร.๙ (มีคลิป)

สตูล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคต ร.๙   ที่ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมื…

Read More

รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ที่ รพ.ลานนาเชียงใหม่ (มีคลิป)

รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน …

Read More

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ (มีคลิป)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิด…

Read More

พิธีพระราชทานเพลิงศพนายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดบ้านห้วยกรุ

พิธีพระราชทานเพลิงศพนายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู…

Read More