นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เยี่ยมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ลงพื้นที่ชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเดิน…

Read More

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงกลาโหม / หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงกลาโหม / หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้น…

Read More