โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปี 2564 และแผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ประชุมคณะกรรม…

Read More

“นิพนธ์” แจงซ้ำ ยัน ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์รัฐ ที่ไม่จ่ายชำระค่ารถ หลังส่งรถไปจดทะเบียน เพราะ ผู้ว่าฯ สั่งสอบข้อเท็จจริงและให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน

“นิพนธ์” แจงซ้ำ ยัน ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์รัฐ ที่ไม่จ่ายชำระค่ารถ หลังส่งรถไปจดทะเบียน เพร…

Read More