จังหวัดสงขลาประชุมเตรียมการ การจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและจัดหารายได้สนับสนุน ในการนำมาช่วยเหลือ กิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล

จังหวัดสงขลาประชุมเตรียมการ การจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมประ…

Read More

ศอ.บต. เยียวยาเพิ่มเติม 3 ครอบครัว เหตุสำคัญผิดบนเขาตะเว อ.เจาะไอร้อง ครัวเรือนละ 1 ล้านบาท ตามมติ กพต. เพื่อหวังสร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต (มีคลิป)

ศอ.บต. เยียวยาเพิ่มเติม 3 ครอบครัว เหตุสำคัญผิดบนเขาตะเว อ.เจาะไอร้อง ครัวเรือนละ 1 ล้านบา…

Read More

พิษณุโลก รร.ชินะปุระ งัดกลยุทธ์หลังโควิด-19 สยายแนวรุกห้องประชุม-ฟาร์มผักอินทรีย์ เชื่อมตลาดน้ำ

พิษณุโลก รร.ชินะปุระ งัดกลยุทธ์หลังโควิด-19 สยายแนวรุกห้องประชุม-ฟาร์มผักอินทรีย์ เชื่อมตล…

Read More

กฟผ. จับมือ TDEM ศึกษาการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

ฉบับที่ 136/2563 ข่าวสำหรับสื่อมวลชน วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 กฟผ. และ TDEM สำนักงานใหญ่…

Read More

ผู้ว่าฯ สงขลา ตรวจติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อใช้สำหรับรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ผู้ว่าฯ สงขลา ตรวจติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาค…

Read More