เมือง ไม้ขม หรือคนส่วนใหญ่ยอมให้ เอ็นจีโอ เป็นผู้กำหนด ชะตากรรมของประเทศ

เมือง ไม้ขม หรือคนส่วนใหญ่ยอมให้ เอ็นจีโอ เป็นผู้กำหนด ชะตากรรมของประเทศ   ในที่สุด เ…

Read More

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้ยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้ยา…

Read More