เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื่อให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของราชการ

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื…

Read More

จับหนุ่มขโมยมือถือก่อนโอนเงินในแอพโทรศัพท์สาวหมดเกลี้ยงบัญชี จนมุมสืบสวนช้างเผือก รวบตัวดำเนินคดี

จับหนุ่มขโมยมือถือก่อนโอนเงินในแอพโทรศัพท์สาวหมดเกลี้ยงบัญชี จนมุมสืบสวนช้างเผือก รวบตัวดำ…

Read More

พิษณุโลก ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านนุชเทียน วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารพิษ

พิษณุโลก ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านนุชเทียน วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารพิษ   พิษณ…

Read More

ชาวอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่สมทบทุนสร้างสนามยิงปืนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ฝึกยิงปืนเพื่อป้องกันตัวและใช้ปืนให้ถูกวิธี โดยใช้พื้นที่ของ ตร.ภูธรพร้าวเป็นสนามยิงปืนประจำอำเภอแห่งแรกที่ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้น

ชาวอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่สมทบทุนสร้างสนามยิงปืนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ฝึกยิงปืนเพ…

Read More