สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.…

Read More

“ทวี สอดส่อง” อภิปรายสนับสนุนให้แก้ รธน.60 พบเสียงส่วนใหญ่ต้องการแก้ เผย รธน.ไม่เป็นประชาธิปไตย เอื้อพวกพ้อง ด้อยค่าความเป็นมนุษย์ มี รธน.ซ้อน 3 ฉบับแอบปฏิวัติซ้อน

23 กันยายน 2563 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 พิจารณาวาระสำคัญ “ร่างรัฐธรรมนูญแ…

Read More

ประเด็น/หนุ่มค้ายาสู้ตาย ไม่ยอมให้จับง่าย คว้ามีดคัดเตอร์ไล่แทงตำรวจกระเจิง บาดเจ็บสองคนก่อนถูกรวบตัว

ประเด็น/หนุ่มค้ายาสู้ตาย ไม่ยอมให้จับง่าย คว้ามีดคัดเตอร์ไล่แทงตำรวจกระเจิง บาดเจ็บสองคนก่…

Read More

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและให้ผู้เกษียณอายุราชการและคู่สมรสลอดซุ้มกระบี่

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมส์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัยเป็นประธานในพิธีม…

Read More