จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชา…

Read More

องคมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่

องคมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพร…

Read More

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นสูงสุดระดับกรม

“ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์” คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นสูงสุดระดับกรม   …

Read More