“นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ทำงานเชิงรุก นำทีมพัฒนาชุมขนนราธิวาส ตอบสนองนโยบายรัฐบาล แปลงไปสู่การปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข”

“นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ทำงานเชิงรุก นำทีมพัฒนาชุมขนนราธิวาส …

Read More

เชียงใหม่ /สำนักงาน ปปส.ภาค 5 พร้อม คณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลา อำเภอแม่ริม เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของอำเภอเพื่อยกระดับสู่ระดับจังหวัดเพื่อควาพร้อม ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง มั่นคง

เชียงใหม่ /สำนักงาน ปปส.ภาค 5 พร้อม คณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมค…

Read More

ศรีสะเกษ ผู้หญิงและเด็กหวีดร้องทั้งบ้านงูยาวกว่า 1 เมตรเลื้อยซุกหลังเตาเแก๊ส แจ้งกู้ภัยให้มาจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ผู้หญิงและเด็กหวีดร้องทั้งบ้านงูยาวกว่า 1 เมตรเลื้อยซุกหลังเตาเแก๊ส แจ้งกู้ภัยให้…

Read More

ทหารพรานนาวิกโยธินกวนอาซูรอสัมพันธ์ สืบสานประเพณีพี่น้องชาวไทยมุสลิม

ทหารพรานนาวิกโยธินกวนอาซูรอสัมพันธ์ สืบสานประเพณีพี่น้องชาวไทยมุสลิม     ณ มัสยิ…

Read More