สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม รพ.ลานนา

สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม รพ.ลานนา   เมื่อ…

Read More

ศรีสะเกษ ชไมมาศ ชาติเมธากุล ใจบุญสร้างอาคารเรียนและอาคารโดมกีฬาช่วยเหลือ ร.ร.ขาดแคลนอำเภอชายแดนเขมร

ศรีสะเกษ ชไมมาศ ชาติเมธากุล ใจบุญสร้างอาคารเรียนและอาคารโดมกีฬาช่วยเหลือ ร.ร.ขาดแคลนอำเภอช…

Read More

ผู้บริหาร ศอ.บต.และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้า เดินทางตรวจสถานที่และประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหาร ศอ.บต.และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้า เดินทางตรวจสถ…

Read More

ศอ.บต. นำร่องการออกบัตรรับรองสถานะเพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว (กลุ่มโอรัง อัสลี )บ้านนากอ กว่า 48 ราย เพื่อให้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ศอ.บต. นำร่องการออกบัตรรับรองสถานะเพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว (กลุ่มโอรัง อัสลี )บ้านนากอ กว่…

Read More