จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เตรียมออกมาตรการควบคุมการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เตรียมออกมาตรการควบคุมการจัดการประชุ…

Read More

ทหารกองกำลังผาเมืองพร้อมตำรวจตั้งด่านตรวจร่วม จับกุมยาบ้าล๊อตใหญ่ ประมาณ 4 ล้านเม็ด ที่ด่านตรวจผาหงส์ ไชยปราการ เชียงใหม่

ทหารกองกำลังผาเมืองพร้อมตำรวจตั้งด่านตรวจร่วม จับกุมยาบ้าล๊อตใหญ่ ประมาณ 4 ล้านเม็ด ที่ด่า…

Read More

ศอ.บต.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้เกิดความยั่งยืน

ศอ.บต.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนแ…

Read More