ปัตตานีบุกจับผู้จัดการเซเว่นฯขณะเตรียมส่งยาบ้าพร้อมของกลางในเซเว่นฯขยายผลจับผัวพนักงานพร้อมยาบ้าอีก

ปัตตานีบุกจับผู้จัดการเซเว่นฯขณะเตรียมส่งยาบ้าพร้อมของกลางในเซเว่นฯขยายผลจับผัวพนักงานพร้อ…

Read More

ศอ.บต. เปิดเวที ขบวนการสร้างความรับรู้และมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อน”เมืองต้นแบบที่ 4” เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อ.จะนะ เชิญตัวแทนกลุ่มทุนให้ความกระจ่างและตอบข้อสงสัย-

ศอ.บต. เปิดเวที ขบวนการสร้างความรับรู้และมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อน”เมืองต้นแบบที่ 4” เมือ…

Read More

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบบ้านพอเพียงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบบ้านพอเพียงผ…

Read More

“วังน้ำหยาด” รีสอร์ทดังแม่แตงเชียงใหม่ ผิดบุกรุกป่าสงวน จับ-ปรับรื้อบ้านพักรุกลำน้ำธรรมชาติ ผิดตามหมายศาลเชียงใหม่

“วังน้ำหยาด” รีสอร์ทดังแม่แตงเชียงใหม่ ผิดบุกรุกป่าสงวน จับ-ปรับรื้อบ้านพักรุก…

Read More