ศอ.บต. ประชุม VTC กับผู้แทนบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ จชต. วางมาตราการป้องกันและรับมือการระบาด COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพ

ศอ.บต. ประชุม VTC กับผู้แทนบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ จชต. วางมาตราการป้องกันและรับมือการระบ…

Read More

“การเยียวยา โควิด-19” รัฐบาลต้องไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชน ต้องมีสิทธิเสมอกัน

“การเยียวยา โควิด-19” รัฐบาลต้องไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชน ต้องมีสิทธิเสมอกัน     ต…

Read More

อำเภอสุไหงปาดี คุมเข้มพื้นที่เสี่ยงตำบลสุไหงปาดี ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส (มีคลิป)

อำเภอสุไหงปาดี คุมเข้มพื้นที่เสี่ยงตำบลสุไหงปาดี ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส     ตา…

Read More