นราธิวาส เปิดงานยิ่งใหญ่งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand : Date in South ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นราธิวาส เปิดงานยิ่งใหญ่งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Busin…

Read More

กองบัญชาการควบคุมสถานการ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ชมคลิป)

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนการใช้ทาง เฮลิคอปเตอร์…

Read More

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ แจกหน้ากากหลายพันชิ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ไวรัสโคโรน่า และการดูแลรักษาสุขภาพ เรื่องของฝุ่น PM2.5

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ แจกหน้ากากหลายพันชิ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ 10…

Read More