ศรีสะเกษ ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงำตรวจเข้มคัดกรองคนเข้าออกประเทศสกัดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเผยหากป้องกันตนเองก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงำตรวจเข้มคัดกรองคนเข้าออกประเทศสกัดเชื้อไวรัสโคโรน่า สา…

Read More

พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 Happy Chinese New Year 2020

พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2…

Read More

สถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ “ความเคารพ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้จักเกรงใจผู้อื่น และมีความเพียร จะทำให้เกิดสิ่งดี ๆ แก่ชีวิตตนและสังคม ขอทุกคนจงมีความมุ่งมั่น”

สถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ “ความเคารพ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้จั…

Read More

ด่านพรมแดนสุไหงโกลก ตรวจเข้มคัดกรอง เชื้อโคโรนา สร้างความมั่นใจ นทท (ชมคลิป)

ด่านพรมแดนสุไหงโกลก ตรวจเข้มคัดกรอง เชื้อโคโรนา สร้างความมั่นใจ นทท เฝ้าตรวจและสุ่มตรวจนัก…

Read More