!!! พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช

!!! พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี …

Read More

กองทัพภาคที่ ๓ ประกอบพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๓ และวันกองทัพไทย

กองทัพภาคที่ ๓ ประกอบพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภ…

Read More

“ลูกหลานทุกคน คือ อนาคตของชาติ ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความเพียร กับอีกมีความซื่อสัตย์สุจริต จึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองสืบไป”

  “ลูกหลานทุกคน คือ อนาคตของชาติ ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความเพีย…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติ…

Read More

เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก (ชมคลิป)

เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก การแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นท…

Read More