จ พิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง เข้ารับการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ

จ พิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง เข้ารับการคัดเล…

Read More

ศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ร.ร.บ้านยางกุดนาคำสนุกสนานคึกคัก

ศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ร.ร.บ้านยางกุดนาคำ…

Read More

มณฑลทหารบกที่ 39 มอบด้วยใจ สร้างความสุขให้กับเด็กๆ “โครงการค่ายทหารสู่ชุมชน สร้างเยาวชนให้เป็นต้นแบบ ด้วยการให้” (ชมคลิป)

มณฑลทหารบกที่ 39 มอบด้วยใจ สร้างความสุขให้กับเด็กๆ “โครงการค่ายทหารสู่ชุมชน สร้างเยาวชนให้…

Read More

จ พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 มอบด้วยใจ สร้างความสุขให้กับเด็กๆ (ชมคลิป)

จ พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 มอบด้วยใจ สร้างความสุขให้กับเด็กๆ “โครงการค่ายทหารสู่ชุมชน สร้…

Read More