ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จ ฯ

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าส…

Read More

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ ร่วมรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสพวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ ร่วมรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการม…

Read More

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงเ…

Read More

มติครม.วันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

มติครม.วันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรใ…

Read More