ศรีสะเกษ นักท่องเที่ยวแห่ชมป่าหินงามอายุ 170 ล้านปีที่วัดไพรพัฒนา ขณะที่หลวงพ่อพุฒนำเชือกขนาดใหญ่มามัดก้อนหินเป็นปริศนาธรรมสอนพุทธศาสนิกชนให้มีความรักสามัคคีกัน (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ นักท่องเที่ยวแห่ชมป่าหินงามอายุ 170 ล้านปีที่วัดไพรพัฒนา ขณะที่หลวงพ่อพุฒนำเชือกข…

Read More

ทหารพรานเดินหน้ามอบถุงยังชีพชาวระแงะต่อเนื่อง หลังน้ำลด เหลือท่วมขัง 10 หมู่บ้านใน 7 ตำบล เดือดร้อน 1,099 ครัวเรือน

ทหารพรานเดินหน้ามอบถุงยังชีพชาวระแงะต่อเนื่อง หลังน้ำลด เหลือท่วมขัง 10 หมู่บ้านใน 7 ตำบล …

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระร…

Read More

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตา…

Read More