“แม่ทัพภาคที่ 3 / ผบช.ภ. 5” ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมร่วมแถลงแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 63 ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“แม่ทัพภาคที่ 3 / ผบช.ภ. 5” ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมร่วมแถลงแผนการแก้ไ…

Read More

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ เป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ชมคลิป)

อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยา…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง อ.พหรมพิราม เตรียมเร่งซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยด่วน (ชมคลิป)

อบจ.พิษณุโลก ตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง อ.พหรมพิราม เตรียมเร่งซ่อ…

Read More