พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบ…

Read More

เกษตรกรไร่อ้อยพิษณุโลกพิจิตร รวมตัวประท้วงขอปรับราคาขึ้น 1,000 บาท

เกษตรกรชาวไร่อ้อยจากจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร กว่า 300 คน รวมตัวกันหน้าศาลากลางจังห…

Read More

รองผู้ว่าฯนราฯเปิดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมมอบรางวัลบุคลากรทางการพยาบาลดีเด่น 31 รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่พยาบาลพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ชมคลิป)

รองผู้ว่าฯนราฯเปิดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมมอบรางวัลบุคลากรทา…

Read More

กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอากาศยานแบบ AU23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอากาศยานแบบ AU23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) สนับสนุนการประชาสัมพันธ…

Read More

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บร…

Read More