จ.พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดพิษณุโลก ปรับแผนการบริหารน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและหาพื้นที่เก็บกักน้ำรองรับในช่วงน้ำหลาก (ชมคลิป)

จ.พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดพิษณุโลก ปรับแผนการบริหารน้ำช…

Read More

อากาศหนาวที่เชียงใหม่ อุณหภูมิ 7 องศา ที่ดอยอินทนนท์ นักท่องเที่ยวคึกคัก พักแรม เตรียมดูฝนดาวตก (ชมคลิป)

อากาศหนาวที่เชียงใหม่ อุณหภูมิ 7 องศา ที่ดอยอินทนนท์ นักท่องเที่ยวคึกคัก พักแรม เตรียมดูฝน…

Read More