โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ยั่งยืน (ชมคลิป)

👨🙏นายสังคม แสนบุดดี ประธานชมรมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประภาวิณญ์ …

Read More

พิษณุโลก ปล่อยกู้ปลอดดอก 28.2 ล้านบาท เร่งฟื้นฟูอาชีพสมาชิกทำเกษตรรอบใหม่

พิษณุโลก ปล่อยกู้ปลอดดอก 28.2 ล้านบาท เร่งฟื้นฟูอาชีพสมาชิกทำเกษตรรอบใหม่   วันนี้ (2…

Read More

ประธานกรรมการสถานศึกษาฯมอบรางวัลให้เพชรเม็ดงามโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

ประธานกรรมการสถานศึกษาฯมอบรางวัลให้เพชรเม็ดงามโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต   วันที่ 28 กันย…

Read More

ผู้ป่วยปลื้มสุด? โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มาเยี่ยมถึงบ้าน

ผู้ป่วยปลื้มสุด? โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มาเยี่ยมถึงบ้าน   เมื่อวันที่ 28 กั…

Read More

สส.อนาคตใหม่ “อภิซาติ-รังสิมันโรม”บรรยาย นิสิต ม .เกษตรฯเรื่อง รัฐธรรมนูญ 60กับโอกาส และอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน (ชมคลิป)

สส.อนาคตใหม่ “อภิซาติ-รังสิมันโรม”บรรยาย นิสิต ม .เกษตรฯเรื่อง รัฐธรรมนูญ 60กั…

Read More