อพท. สร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยว ! โดยชุมชน ณ ร่องเขาเเห่งนครชุม ชมทะเลหมอก วิถีชุมชนคนนครซุ่ม !

อพท. สร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยว ! โดยชุมชน ณ ร่องเขาเเห่งนครชุม ชมทะเลหมอก วิถีชุม…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั…

Read More

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเ…

Read More

พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผกก. สภ.บ้านสวน จ.สุโขทัย ! ร่วมงานประเพณีแข่งเรือ ฯ …

พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผกก. สภ.บ้านสวน จ.สุโขทัย ! ร่วมงานประเพณีแข่งเรือ ฯ …   …

Read More