ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น  6  นาย

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการปร…

Read More

สส.บีลา เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตทีรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเบื่องต้น

สส.บีลา เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตทีร…

Read More

⛪ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน(ของ ๑๗ จังหวัด/ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชมคลิป)

⛪ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจรา…

Read More

บุกจับเรือประมงลักลอบใช้เครื่องมือผิดกฏหมายทำการประมง

บุกจับเรือประมงลักลอบใช้เครื่องมือผิดกฏหมายทำการประมง   ภายใต้การสั่งการของนายพงษ์ศัก…

Read More