ร้อยเอ็ด… ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับทราบปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล (ชมคลิป)

ร้อยเอ็ด… ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับทราบปัญหา เพื่อช่วยเหลื…

Read More

!!! นายวืรัตน์ วืรืยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 .เป็นตัวแทน มูลนิธิ มรว.เสนีย์ ปราโมช มอบถุงยังชีพ /ยาสามัญประจำบ้าน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลยางซ้าย ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย

!!! นายวืรัตน์ วืรืยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 .เป็นตัวแทน มูลนิธิ มรว…

Read More