!!! รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ! แจกถุงยังชีพ ฯ ที่ จ.พิจิตร

!!! รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ! แจกถุงยังชีพ ฯ ที่ จ.พิจิตร   วันนี้ 8 …

Read More

ศรีสะเกษ ชาวพุทธนับหมื่นแห่ร่วมพิธีบวงสรวงเทพเทวาบูชาคุณหลวงปู่สรวงครบรอบ19 ปีวันละสังขาร

ศรีสะเกษ ชาวพุทธนับหมื่นแห่ร่วมพิธีบวงสรวงเทพเทวาบูชาคุณหลวงปู่สรวงครบรอบ19 ปีวันละสังขาร …

Read More

นราธิวาสจัดกิจกรรมรือเสาะเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อการกุศลสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อช่วยคนนรา

นราธิวาสจัดกิจกรรมรือเสาะเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อการกุศลสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจ…

Read More

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ จัดกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย …

Read More