พิษณุโลก ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก &nbs…

Read More

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ รองศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ จัดกำลัง ๒ ชุด ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นวันที่สาม ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ รองศูนย์บรรเทาสาธารณภัย …

Read More

ศรีสะเกษ น้ำท่วมหมู่บ้านโครงการเคหะชุมชนชาวบ้าน 1,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนหนัก ผวาน้ำชีล้นตลิ่งเตรียมอพยพชาวบ้านแล้ว (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ น้ำท่วมหมู่บ้านโครงการเคหะชุมชนชาวบ้าน 1,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนหนัก ผวาน้ำชีล้น…

Read More

นายอำเภอมอบปลัดอาวุโสเชียงกลางนำทีมประชุมพิจารณากลั่นกรอง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายอำเภอมอบปลัดอาวุโสเชียงกลางนำทีมประชุมพิจารณากลั่นกรอง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเด…

Read More