หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดีวัตน์ พระธิดาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรและประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตรพร้อมด้วยสมาชิก สกุลและคณะกรรมการกองทุน พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย พร้อมคณะฯ เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 (ชมคลิป)

หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดีวัตน์ พระธิดาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรและประธานกรรมการ…

Read More