รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมการผลิตของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด (ชมคลิป)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมการผลิตของชุ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือราษฎร 300 ครัวเรือน ในตำบลดินทอง อ.วังทอง

อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือราษฎร 300 ครัวเรือน ในตำบลดินทอง อ.…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถสามล้อโยกให้คนพิการ 25 ราย ตามโครงการให้บริการรถสามล้อโยกเพื่อคนพิการค้นทางการเคลื่อนไหวจังหวดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถสามล้อโยกให้คนพิการ 25 ราย ตามโครงการให้บริการรถสามล้อโยกเพื่อคนพิกา…

Read More

นักศึกษาภาคสมทบ ม.นอร์ทกรุงเทพ รวมพลังจัด”พิธีไหว้ครู”ประจำปีของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

นักศึกษาภาคสมทบ ม.นอร์ทกรุงเทพ รวมพลังจัด”พิธีไหว้ครู”ประจำปีของมหาวิทยาลัยนอร…

Read More

ภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “แสดงนิทรรศการธนาคารปูม้า จังหวัดสตูล” ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อตอกย้ำความสำเร็จการดำเนินธนาคารปูม้าในพื้นที่ (ชมคลิป)

ภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “แสดงนิทรรศการธนาคารปูม้า จังหวัดสตูล” ในวันพุธที่ …

Read More