เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพระราชดำร ิด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพระราชดำร ิด้านสาธารณสุข ประจำปี 25…

Read More

พล.ต.อุกฤตฏ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค3 เป็นประธานในพิธีเปิดฝายเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เพื่อใช้กักเก็บน้ำและชลอความชุ่มชื้น ณ หมู่14 บ้านหินลาด ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พ.ล.

พล.ต.อุกฤตฏ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค3 เป็นประธานในพิธีเปิดฝายเฉลิมพระเกียรติ ตามโครง…

Read More

กองทัพภาคที่ 3 ได้ทำบูธประชาสัมพันธ์โครงการตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่3

กองทัพภาคที่ 3 ได้ทำบูธประชาสัมพันธ์โครงการตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่3 &nbsp…

Read More