นราธิวาส- ร.ร.บ้านหัวเขา จัดตลาดนัดพอเพียงในโรงเรียน ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มีคลิป)

นราธิวาส- ร.ร.บ้านหัวเขา จัดตลาดนัดพอเพียงในโรงเรียน ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต ตามปรัชญาเศร…

Read More

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดน ไทย – มาเลเซีย ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีให…

Read More

¤¤ กลุ่มเซ็นทรัล กับการส่งมอบร้านค้าชุมชน ตามโครงการเซ็นทรัลทำ จังหวัดน่าน ¤¤

¤¤ กลุ่มเซ็นทรัล กับการส่งมอบร้านค้าชุมชน ตามโครงการเซ็นทรัลทำ จังหวัดน่าน ¤¤   วันพฤ…

Read More

จากครูประชาบาล มาเป็นเจ้าของโรงงานไวท์”หมากเม่า”

จากครูประชาบาล มาเป็นเจ้าของโรงงานไวท์”หมากเม่า”   นายคณพ วรรณวงศ์ อยู่ที่บ้านเลขที่ …

Read More

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นตัวแทน กองบิน ๔๖ เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นตัวแทน กองบิน ๔๖ เข้ารับราง…

Read More