จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดึงเกษตรกรแสดงศักยภาพโชว์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ในงาน “Ayutthaya Co-Farm Fair 2019″

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดึงเกษตรกรแสดงศักยภาพโชว์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ในงาน “Ayutthaya Co-Fa…

Read More

ERA เปิดประตูการค้าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้จุดประกายมิติใหม่แห่งการลงทุน ภายใต้ชื่อ “ก้าวทันการลงทุนในอสังหาฯแนวใหม่ “

ERA เปิดประตูการค้าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้จุดประกายมิ…

Read More

สส.บีลา เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตทีรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเบื่องต้น

สส.บีลา เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตทีร…

Read More

ศรีสะเกษ ผลกระทบน้ำท่วมยอดขายไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันทรุดหนัก ขณะที่ราคาข้าวเหนียวพุ่งสูงกระสอบละ 1,800 บาท เป็นข้าวเหนียวจากต่างประเทศ (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ ผลกระทบน้ำท่วมยอดขายไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันทรุดหนัก ขณะที่ราคาข้าวเหนียวพุ่งสูง…

Read More

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมการผลิตของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด (ชมคลิป)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมการผลิตของชุ…

Read More