นราธิวาส จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ “MENARA Green & Premium” เชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภค (ชมคลิป)

นราธิวาส จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ …

Read More

นักลงทุนแห่ฟังโรดโชว์ ACE แน่นห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยกำไรโตพุ่งขยายตัวปีละ 102%

นักลงทุนแห่ฟังโรดโชว์ ACE แน่นห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยกำไรโตพุ่งขยายตัวปีล…

Read More

นราธิวาส ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา

นราธิวาส ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา   ที่หอ…

Read More

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ เป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ชมคลิป)

อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยา…

Read More

พิษณุโลก เช็คอิน ถิ่นสองแคว ชิมช้อปใช้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

พิษณุโลก เช็คอิน ถิ่นสองแคว ชิมช้อปใช้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ OT…

Read More