สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค (มีคลิป)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ โครงการยกระดับก…

Read More

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์กับเกษตรกรอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรมและทั่วถึง

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้ …

Read More

ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน ในช่วงเกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19โครงการการปฏิบัติการ 90 วัน

ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน ในช่วงเกิดการระบาดเชื้อไวร…

Read More