พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนา ”การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค” ในส่วนกลาง (ระดับนโยบาย)

พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนา ”การขับเคลื่อนการบูรณาการควา…

Read More

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจสถานบริการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสถานบริการเปิดเครื่องเสียงเสียงดังรบกวนบริเวณรอบข้าง

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจสถานบริการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสถานบริการเปิดเครื…

Read More

วันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน 461 กองบิน 46 ครบรอบ 35 ปี และครบรอบ 21 ปี เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก BT-67 (ชมคลิป)

วันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน 461 กองบิน 46 ครบรอบ 35 ปี และครบรอบ 21 ปี เครื่องบินลำเลียงแบบที่…

Read More

เพื่อความปลอดภัยทางถนน ศจร.สกลนครจัดฝึกอบรมและรับมอบเครื่องจับความเร็วแบบพกพา

เพื่อความปลอดภัยทางถนน ศจร.สกลนครจัดฝึกอบรมและรับมอบเครื่องจับความเร็วแบบพกพา   วันที…

Read More

กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ(ต่ำกว่านายพล) (ชมคลิป)

กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ(ต่ำกว่านายพล)   พลโท ฉลองชัย ชัยยะค…

Read More