สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดโครงการ ” Army Delivery” ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสตูล (มีคลิป)

สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดโครงการ ” Army Delivery” ลงพื้นที่แจกจ่า…

Read More

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) พร้อมด้วย คณะตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ ศปป.4 กอ.รมน. ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) พร้อมด้วย คณะตรวจเยี่ยม การปฏิ…

Read More

ผบ.มทบ.33 รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและเจลแอลกอฮอล์ จากสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน (มีคลิป)

ผบ.มทบ.33 รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและเจลแอลกอฮอล์ จากสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน     …

Read More