สภ.เมืองสุโขทัย ปล่อยแถวการยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน…

สภ.เมืองสุโขทัย ปล่อยแถวการยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน…   วันนี้ท…

Read More

นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส เพื่อป้องกันการแพร่ระบ…

Read More

แล้งนี้เอาอยู่ ! เทศบาลนครสวรรค์ มั่นใจมีน้ำประปาให้ประชาชนใช้ตลอดปี

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ มั่นใจเอาอยู่แล้งนี้เตรียมการล่วงหน้า…

Read More

พิษณุโลก ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ก่อนเข้าเมืองพิษณุโลก (มีคลิป)

พิษณุโลก ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ก่อนเข้าเมืองพิษณุโลก   วัน…

Read More