ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาสเชิญชวน เยาวชน และประชาชน ชมการเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส เพื่อเป็นการศึกษาหรือเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาสเชิญชวน เยาวชน และประชาชน ชมการเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส…

Read More

ม.นราฯขับเคลื่อนโครงการPlatform คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยประกอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ม.นราฯขับเคลื่อนโครงการPlatform คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยประกอบการปรับโครงส…

Read More

ม.นราฯจัดโครงการนิทรรศการ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ม.นราฯจัดโครงการนิทรรศการ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เน้นส่งเสริม…

Read More