ม.นราฯขับเคลื่อนโครงการPlatform คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยประกอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ม.นราฯขับเคลื่อนโครงการPlatform คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยประกอบการปรับโครงส…

Read More

ม.นราฯจัดโครงการนิทรรศการ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ม.นราฯจัดโครงการนิทรรศการ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เน้นส่งเสริม…

Read More

EA ผนึกพันธมิตร 16 องค์กร จังหวัด ฉะเชิงเทรา “เสริมเกมรุก”  “บุก” อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รับไทยแลนด์ 4.0 (ชมคลิป)

EA ผนึกพันธมิตร 16 องค์กร จังหวัด ฉะเชิงเทรา “เสริมเกมรุก”  “บุก” อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและ…

Read More