อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติ…

Read More

จังหวัดระยอง บวงสรวงดวงวิญญาณและถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดระยอง บวงสรวงดวงวิญญาณและถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   เมื่อวันที่…

Read More