ศรีสะเกษ จัดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal

ศรีสะเกษ จัดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี …

Read More

ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งถึงที่ จำนวน 77 คน พร้อมหารือกระทรวงแรงงาน หาช่องทางส่งเสริมงานในพื้นที่แดนใต้

ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งถึงที่ จำนวน 77 คน พร้อมหารือก…

Read More

นิพนธ์ฯ ชู ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน เร่งเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเชื่อมโยงโลกโซเชียลให้ประชาชน หวังสร้างผู้ประกอบการระดับครอบครัว สู่โลกการค้าไร้พรมแดน ทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นถึงระดับชาติ นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาความยากจน

นิพนธ์ฯ ชู ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน เร่งเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเชื่อมโย…

Read More

นิพนธ์ฯ ย้ำ 4 มาตรการลดอุบัติเหตุ หวัง 10 ปี ลดตายได้ 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ขณะที่ 9 จ.ร่วม mou นำร่องเฟส 2 พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนน

นิพนธ์ฯ ย้ำ 4 มาตรการลดอุบัติเหตุ หวัง 10 ปี ลดตายได้ 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ขณะที่ 9 จ.ร…

Read More

จุดคบไฟใต้ โดย ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  ดับไฟใต้ต้องเร่งการพัฒนา เมื่อบีอาร์เอ็นเปลี่ยนยุทธศาตาร์ และรัฐต้องไม่ให้ความสำคัญกับ เอ็นจีโอ ที่ออกมาคัดค้าน

จุดคบไฟใต้ โดย ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  ดับไฟใต้ต้องเร่งการพัฒนา เมื่อบีอาร์เอ็นเปลี่ยนยุทธศาต…

Read More