ศรีสะเกษ ลุงนักบุญเดินเท้า 1,300 กม.จากพังงามากราบหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา ใช้เวลา 1 เดือน 20 วัน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ลุงนักบุญเดินเท้า 1,300 กม.จากพังงามากราบหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา ใช้เวลา 1 เดือ…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื่อให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของราชการ

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื…

Read More

พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน สายใยชาวดิน”

พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.25…

Read More

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ ตามโตรงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 จำนวน 9 โรงงาน

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ ตามโตรงการบริหา…

Read More

ปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงชาติไทยและวงเมโลเดียน ประจำปี 2563 ทีมจากโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์ ชนะเลิศในประเภทประกวดบรรเลงวงเมโลเดียน (เพลงชาติไทย) และทีมจากโรงเรียนอนุบาลยะลา ชนะเลิศในประเภทการประกวดร้องเพลงชาติไทย

ปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงชาติไทยและวงเมโลเดียน ประจำปี 2563 ทีมจากโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์ …

Read More