ศรีสะเกษ หนุ่มแท็กซี่ถูกจับเคอร์ฟิวตายที่ รพ.ศรีรัตนะผลตรวจไม่พบติดเชื้อโควิด-19 ส่วนเพื่อนที่ร่วมดื่มสุราเร่งติดตามมาเข้าสู่มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ หนุ่มแท็กซี่ถูกจับเคอร์ฟิวตายที่ รพ.ศรีรัตนะผลตรวจไม่พบติดเชื้อโควิด-19 ส่วนเพื่อ…

Read More

เชียงใหม่ /วัดเชียงใหม่ไอเดียเก๋ ติดตั้งตู้ฆ่าเชื้อไว้หน้าวัดเตรียมความพร้อมพุทธศาสนิกชนมาทำบุญช่วงปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์สร้างความมั่นใจให้ญาติโยมและพระสงฆ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 หากญาติโยมท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็นิมนต์ไปทำบุญวัดอื่น

เชียงใหม่ /วัดเชียงใหม่ไอเดียเก๋ ติดตั้งตู้ฆ่าเชื้อไว้หน้าวัดเตรียมความพร้อมพุทธศาสนิกชนมา…

Read More

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมปล่อยแถวนำร่องการออกประชาสัมพันธ์ แนะนำเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ชมคลิป)

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมปล่อยแถวนำร่องการออกประชาสัมพันธ์ แนะนำเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ…

Read More

ศอ.บต. มอบหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล แก่ 4 กู้ชีพฯ 3 จชต. ที่ทำงานช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID -19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ศอ.บต. มอบหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล แก่ 4 กู้ชีพฯ 3 จชต. ที่ทำงานช่วยเหลือและเคียงข้างประ…

Read More