สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ของจังหวัดนราธิวาส พร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเ…

Read More

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO )

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนก…

Read More

ผู้การฯนาวิกโยธิน พบปะตรวจเยี่ยมไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช)เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ย้ำอย่าประมาทหลังโจรใต้ถล่ม ชรบ.ตายหมู่ที่ยะลา

ผู้การฯนาวิกโยธิน พบปะตรวจเยี่ยมไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช)เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ย้ำอย่าป…

Read More

มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการรู…

Read More