ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ทุกปี เป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล 5 พระผู้ให้กำเนิดรัฐวิสาหกิจ เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย (ชมคลิป)

ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ทุกปี เป็นวันพระราชสมภพพร…

Read More

👨ชมรมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสังคม แสนบุดดี ประธานชมรมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากสำนักงานท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำดื่ม(500แพ็ค) อาหารแห้ง ขนม และข้าวของเครื่องใช้จำเป็นบางอย่าง เพื่อนำไปสมทบกับภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

  ⏰วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. 👨ชมรมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม…

Read More

กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดทำโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดประปาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี 2562   วันที่ 20…

Read More