ปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ พบปะเยี่ยมเยียนครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะแนะ พร้อมมอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อป้องกันโรค COVID -19

ปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ พบปะเยี่ยมเยียนครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะแนะ พร้อมมอบหน้าก…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดพิธีนามบันทึกข้อตกลง MOU การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดสงขลา จัดพิธีนามบันทึกข้อตกลง MOU การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร และกิจ…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา …

Read More

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษา ทำบุญแบบNew Normal ชีวิตวีถีใหม่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณี และร่วมปลูกพืชผักสวนครัวไว้ปรุงอาหาร (มีคลิป)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ …

Read More

ดร.กัลยาณี ประธานสภาฯ ท่องเที่ยวศรีสะเกษ แจกวุฒิบัตรและให้โอวาทแรงงานภาคบริการ

ดร.กัลยาณี ประธานสภาฯ ท่องเที่ยวศรีสะเกษ แจกวุฒิบัตรและให้โอวาทแรงงานภาคบริการ   เมื่…

Read More