โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดกิจกรรมวันคนอาสาโลก-รำลึกถำ้หลวง

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดกิจกรรมวันคนอาสาโลก-รำลึกถ้ำหลวง …

Read More

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าการเรียนการสอน

จ พิษณุโลก องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าการเรียนการสอนโรงเรียนบนพื้นที่สูงจังหว…

Read More