สตูล ตำรวจน้ำสตูลจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมสำนึกถึงพระเมตา ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจน้ำไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี

สตูล ตำรวจน้ำสตูลจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมสำนึกถึงพระเมตา ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจน้ำไทย เฉล…

Read More

ศอ.บต. ร่วมกับ ซีพีออลล์ เตรียมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน จชต. เรียนฟรี มีงานทำ ปีงบประมาณ 2564

ศอ.บต. ร่วมกับ ซีพีออลล์ เตรียมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน จชต. …

Read More

!!! ตาร์ วาจา นักร้องเพลงดัง เป็นวิทยากร สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาดาบส

!!! ตาร์ วาจา นักร้องเพลงดัง เป็นวิทยากร สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาดาบส   เมื่อวันที…

Read More

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดตลุกเทียม รวมพลังต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดตลุกเทียม รวมพลังต้านยาเสพติด ประจำป…

Read More