ชาวบ้านรับอาหารโรงทานวัดยางกวง มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ สู้ภัยโรคโควิด-19 (มีคลิป)

ชาวบ้านรับอาหารโรงทานวัดยางกวง มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ สู้ภ…

Read More

กัลฟ์ ร่วมใจ สู้โควิด 19 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้ รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และ สถาบันโรคทรวงอก

กัลฟ์ ร่วมใจ สู้โควิด 19 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้ รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และ สถาบั…

Read More

สตูล เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลควนโดน และองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (มีคลิป)

สตูล เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลควนโดน และองค์การบร…

Read More