ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงเปิดยิ่งใหญ่สอนวิชาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสเรียนฟรี ให้โอกาสเด็กตามแนวชายขอบชายแดนไทย – กัมพูชาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เด็กแห่สมัครเข้าเรียนคับคั่ง (มีคลิป)

ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงเปิดยิ่งใหญ่สอนวิชาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสเรียนฟรี ให้โอกา…

Read More

การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักศึกษาไทย จชต. ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ และผู้สำเร็จการ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สำเร็จการศึกษาประ…

Read More

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย(มีคลิป)

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย     พ.อ.อ.นพดุลย์…

Read More

ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ’62 กว่า 10 ล้านบาท

ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ’62 กว…

Read More