มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ (มีคลิป)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิด…

Read More

ศอ.บต. ร่วมกับ ซีพีออลล์ เตรียมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน จชต. เรียนฟรี มีงานทำ ปีงบประมาณ 2564

ศอ.บต. ร่วมกับ ซีพีออลล์ เตรียมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน จชต. …

Read More

โรงเรียนบ้านโกตาบารู จัดกิจกรรม “KOTA PROMP” 2563 เสริมสร้างทักษะเพิ่มการพัฒนาและประสบการณ์แก่น้องๆ นักเรียน ผ่านการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

โรงเรียนบ้านโกตาบารู จัดกิจกรรม “KOTA PROMP” 2563 เสริมสร้างทักษะเพิ่มการพัฒนาและประสบการณ…

Read More

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเนื่องในพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2563 (มีคลิป)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเนื่องในพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2563 &nbs…

Read More

!!! มหาวิทยาลัยชีวิต เปิดรับสมัครเรียน ! ด้วย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยิาลัยชีวิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร3 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

!!! มหาวิทยาลัยชีวิต เปิดรับสมัครเรียน ! ด้วย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยิาลัยชี…

Read More